یونیت دندانپزشکی

21/08/2018

یونیت دندانپزشکی و اجزای آن(قسمت2)

در این قسمت می خواهیم دیگر اجزای یونیت دندانپزشکی را معرفی کنیم همانطور که در قسمت قبل گفتیم یونیت دندانپزشکی یکی از مهمترین تجهیزات دندانپزشکی می […]
04/08/2018

معرفی یونیت دندانپزشکی و اجزای آن (قسمت1)

یکی از مهم ترین تجهیزات دندانپزشکی که در تمامی مطب های دندانپزشکی دیده اید یونیت دندانپزشکی می باشد. شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید […]